ФОНДАЦИЯ

ПОДКРЕПА ЗА СИГНАЛИЗИРАЩИТЕ ЛИЦА

WASP

WHISTLEBLOWER AID

SUPPORT PROTECTION

Нашата мисия

Сигнализирай. Подкрепи. Промени.

Фондация “Подкрепа за сигнализиращите лица” е създадена в помощ на онези, които подават сигнал за нарушение с риск към тях да бъдат предприети неблагоприятни ответни действия.

СИГНАЛИЗИРАМЕ

ПОДКРЕПЯМЕ

ВЪЗДЕЙСТВАМЕ

СИГНАЛИЗАТОРИ

НА ФОКУС

Тук сме събрали историии на хора, които са подали сигнали за нарушения и в резултат са понесли различни форми на неблагоприятно третиране. Това са личните изповеди на сигнализаторите, които описват какво им е струвало да подадат сигнал и каква е била реакцията на институциите и обществото.

Мирослава Димитрова

За нас

Подкрепяме сигнализиращите лица

Мисията на фондацията е да подкрепи лицата, които сигнализират за нередности и нарушения на закона. Те са изложени на риск от неблагоприятни ответни действия като уволнение, социална изолация, искове за щети причинени от сигналите им и пр. Тези лица са финансово, професионално, социално и емоционално уязвими и имат нужда от защита и подкрепа.

Кои сме ние

НИЕ СИГНАЛИЗИРАМЕ

НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ

НИЕ ВЪЗДЕЙСТВАМЕ

Сигнализиращите лица изпълняват обществен и професионален дълг. Те пренебрегват собствените си интереси и работят в полза на обществото. Те са уязвими и имат нужда от нашата подкрепа.

НОВИНИ

Актуална информация